Trong nửa đầu năm, GDP tăng 6,9% và tác động của cải cách trọng cung tiếp tục xuất hiện | GDP | Cải cách trọng cung | Vận hành kinh tế

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-02 19:01:21
58同城2020年第一季度营收25.603亿元,同比下降15%|||||||

北京工夫 6 月 26 日早间动静,海内糊口办事仄台 58 同乡(NYSE:WUBA)宣布了停止 2020 年 3 月 31 日第一季度已经审计的财政陈述。财报显现,58 同乡第一季度完成营支 25.603 亿群众币(3.614 亿美圆);毛利率为 87.9%。比拟 2019 年同期的总营支为 30.283 亿元群众币(4.497 亿美圆)降落 15%。

财报显现,58 同乡 2020 年第一季度运营吃亏为 0.558 亿群众币(0.079 亿美圆),非好国管帐原则的运营利润为 1.440 亿群众币(0.203 亿美圆)。回属于通俗股股东净利润为 16.386 亿群众币(2.313 亿美圆),非好国管帐原则回属于通俗股股东净利润为 22.436 亿群众币(3.167 亿美圆)。比拟 2019 年同期的回属通俗股股东的非好国通用管帐原则净利润为 4.359 亿元群众币(6470 万美圆),增加 414.7%。

财报显现,若是扣除由 58 抵家部属家政营业融资给 58 同乡带去的 26.832 亿群众币的一次性非现金支益的影响,回属于通俗股股东净吃亏为 10.445 亿群众币(1.474 亿美圆),而非好国管帐原则回属于通俗股股东净吃亏是 4.396 亿群众币(0.62 亿美圆)。

财报显现,2020 年第一季度,58 同乡均匀付费商户数约 270 万。会员办事奉献 8.156 亿群众币(1.151 亿美圆)的营支。正在线推行办事本季度完成营支 15.954 亿群众币(2.252 亿美圆)。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands