Tỷ giá hối đoái trung tâm của nhân dân tệ so với đô la Mỹ tăng 92 điểm, cao nhất trong sáu tháng

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-26 14:16:11
科学家探测到两个黑洞碰撞产生的闪光信号|||||||

北京工夫 6 月 30 日动静,据外洋媒体报导,凡是人们以为乌洞没有会发生闪光,正如它们名字:乌洞,别的,即便乌洞相互碰击,地理教家的传统仪器也没法停止观察,可是 2019 年迷信家探测到一次乌洞碰碰事务,发明乌洞碰碰时发生奇异的闪光。

2019 年 5 月 21 日,天球引力波探测器捕获到一对超年夜量量天体碰碰旌旗灯号,正在时空中发生波纹。以后兹威基瞬变仪器观察到一束强光,当迷信家阐发那两个旌旗灯号时,意想到它们皆去自统一太空地区,推测那是稀有的可观察乌洞碰碰事务。

好国宇航局喷气促进尝试室天体物理教家丹僧我 · 斯特恩称,那项发明使人镇静,闭于那两个正正在兼并的乌洞,我们能够领会良多,基于它们偶尔发生的旌旗灯号,能够领会它们所处的情况。

迷信家以为两个乌洞碰碰时兼并的乌洞被锁定正在一个类星体四周的圆盘构造中,超年夜量量乌洞正在该过程当中会开释大批能量。减州理工教院、ZTF 项目迷信家马建 · 格雷厄姆称,正在此次更忽然的耀斑发作之前,超年夜量量乌洞曾经 “跃跃欲试”很多年。

减州理工教院地理教家曼西 · 卡斯利瓦我称,乌洞碰碰发生闪光其实不奇异,究竟上像如许的超年夜量量乌洞不断皆有耀斑,它们没有是恬静的天体,但此次观察的乌洞耀斑发作工夫、范围战地区皆十分奇特。

基于引力波战光芒的配对,迷信家推测耀斑是由超年夜量量乌洞的吸积盘内兼并的两个小乌洞发生的,超年夜量量乌洞易以相信的壮大引力会影响到盘内较小物资,以至其他乌洞。

曼哈顿社区教院萨维克 · 祸特称,那些天体便像狂躁的蜜蜂环绕正在蜂后四周,它们能正在短工夫内找到引力朋友并胜利配对,但凡是正在猖獗的跳舞中很快会落空舞陪。但正在超年夜量量乌洞的圆盘中,活动的气体将蜂群的狂舞改变为典范的小步舞直,并将乌洞构造起去配对。

迷信家以为,这类闪光征象并不是去自于兼并本身,相反,兼并的能量将从稍年夜一些的乌洞中开释出去,脱过超年夜量量乌洞吸积盘环抱着乌洞。乌洞兼并几天大概几周以后,开释的气体味发生耀斑征象。迷信家正在引力波旌旗灯号开释 34 天以后,探测到乌洞耀斑。

研讨职员称,那其实不能包管该注释取现实状况符合。格雷厄姆道:“耀斑发作正在准确的工夫范畴战准确的地位,那取引力波事务相分歧,因而我们以为耀斑极可能是乌洞兼并的成果,但我们不克不及完整解除其他能够性。”

今朝,那项最新研讨陈述颁发正在 6 月 26 日出书的《物理批评快报》纯志上。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands