Dịch vụ Caixin PMI tăng 1,3% so với tháng 4 để đạt được mức tăng đầu tiên trong năm | Dịch vụ | Việc làm | Sản xuất

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-26 20:31:20
微软Bing搜索移动版将很快支持暗黑模式|||||||

IT之家6 月 8 日动静  微硬如今正正在为 Bing 开辟暗乌形式体验,而这类新体验将起首供给给挪动装备用户。

Bing 将正在接上去的几周内为 m.bing.com 用户推出新款 “暗乌主题”选项。如您所料,启用此新选项后,包罗图象搜刮正在内的全部体验将显现暗中形式。

IT之家得悉,微硬借确认他们正正在开辟桌里真个 Bing 暗乌形式下事情,但还没有筹办好公然公布。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands