Cục Ngoại hối: Năm 2013, áp lực lên dòng vốn ròng xuyên biên giới tăng lên | Dòng vốn ròng |

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-09 05:18:34
涓芥惧藉烘涓浜烘捣澶璧锛藉跺姹灞锛ㄨ涔涓|||||||

锛棰锛涓芥惧藉烘涓浜烘捣澶璧锛藉跺姹灞锛ㄨ涔涓锛

藉跺姹绠$灞灞裤陪诲瑷浜虹ヨ23ュㄥ芥板涓捐涓瀛e害澶姹舵版陪诲甯浼涓琛ㄧず锛㈢储村璺ㄥ璧渚垮╂锛惧藉烘涓浜烘捣澶璧涔ㄥ藉跺姹灞涔涓

xwliu ユ锛㈡陪 璐d换缂杈锛姝_NN4113

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands